Vad gör jag för att förtjäna såhär fina blommor? Bästa Anton.